Corona

De overheid heeft in overleg met de experten een zomerplan opgesteld, met regels die ingaan vanaf vrijdag 25/6/2021 en gelden tot en met 31/8/2021.  De CLT Youth Academy baseert zich voor de organisatie van de taalkampen op de richtlijnen voor het jeugdwerk van de overheid.  Daarbij volgen we de recente ontwikkelingen op de voet.  Indien er iets zou wijzigen dan brengen we u daar onmiddellijk van op de hoogte. Naast de persoonlijke verantwoordelijkheid van iedere betrokkene, nemen CLT Youth Academy en de animatoren heel wat maatregelen om het kamp veilig te laten verlopen. Voor de start van elk kamp bezorgen we je de meest recente informatie en maatregelen die we toepassen.

In dit document (bron: de Ambrassade) worden alle kampregels op 1 pagina samengevat. De zomerregels en uitgebreide zomerplannen kan je hier terugvinden. 

Corona-bubbels

We organiseren de taalkampen deze zomer in bubbels van max. 50 deelnemers.   

Veilig verloop van de kampen?

Er is een Corona-plan voor de kampen opgesteld en er is een Corona-coördinator.  Naast de toepassing van de basisregels in social distancing, hygiëne, materiaal, mondmasker … is er ook een circulatieplan opgesteld, inclusief afspraken over het brengen en halen van de kinderen.  Ouders worden hierover geïnformeerd voor de start van het kamp en er zal duidelijke bewegwijzering zijn.

Wie kan deelnemen aan het kamp?

Wie ziek is of wie drie dagen voor vertrek ziektesymptomen vertoont (hoesten, koorts, moeilijk ademen, verstopte neus, geur- en smaakverlies, ...), kan niet deelnemen. Deze regel geldt voor iedereen: deelnemers, animatoren,  ...
Wie besmet is met COVID - 19 of onder 1 dak woont met een besmet persoon kan niet deelnemen tijdens de opgelegde quarantaine- of isolatieperiode.

Wat als mijn kind ziek wordt op kamp?

Er is een vaste procedure wanneer een kind ziek wordt tijdens het kamp. Er is een quarantaine ruimte waar je kind apart kan zitten als er een vermoeden van besmetting is en nemen onmiddellijk contact op met de ouders.

Ben ik verzekerd als mijn kind corona krijgt op kamp?

Corona valt niet onder de verzekering van de CLT Youth Academy, maar valt onder de ziekteverzekering van de deelnemer/ouder zelf.
De CLT Youth Academy voorziet niet in een (gedeeltelijke) terugbetaling als jouw kind door ziekte vroegtijdig het kamp moet onderbreken.

Heb je nog vragen?

Contacteer ons dan via youth@clt.kuleuven.be.