Youth Academy - Praktisch

 

Waar?

De taalkampen gaan tijdens de zomervakantie door in het Heilig-Hartinstituut - Naamsesteenweg 355 in Heverlee. Met uitzondering van week 23/08/2021-27/08/2021, dan zullen de taalkampen plaatsvinden in de Dekenstraat 6 in Leuven.

Corona?

De overheid heeft in overleg met de experten een zomerplan opgesteld, met regels die ingaan vanaf vrijdag 25/6/2021 en gelden tot en met 31/8/2021. In dit document (bron: de Ambrassade) worden alle kampregels op 1 pagina samengevat. Kort voor de start van elk kamp bezorgen we de ouders de meest actuele informatie en maatregelen. Een antwoord op veel gestelde vragen vind je hier.

Prijs?

Kids 5-12 jaar

5 dagen van 9.00 tot 17.00 uur prijs: € 189

4 dagen van 9.00 tot 17.00 uur (weken met feestdag) prijs: € 154

We voorzien gratis opvang vanaf 8.00 uur en tot 17.30 uur.
Uw kind brengt een lunchpakket mee. Wij zorgen elke dag voor 2 tussendoortjes en voor water.

Teens 12-15 jaar

5 dagen van 9.00 tot 17.00 uur prijs: € 275

Bij het inschrijven van een broer of zus in dezelfde week, ontvangt u bij deze tweede inschrijving een korting van €10.

 

Hoe inschrijven?

Inschrijvingen gebeuren via het online inschrijvingsformulier op de website. U ontvangt een automatische bevestiging via mail met een uitnodiging tot betaling. De betlaling van het inschrijvingsgeld dient te worden uitgevoerd binnen de 10 (kaldender)dagen op rekeningnummer IBAN BE52 7340 5026 5409 op naam van CLT Academy met als mededeling het ontvangen nummer en de naam van de deelnemer(s). Een inschrijving is pas geldig na betaling van het volledige inschrijvingsgeld. 

Indien het saldo niet is voldaan binnen de 10 dagen, heeft CLT Youth Academy het recht om de inschrijving te annuleren. Inschrijvingen die gebeuren binnen de 10 dagen voor de start van het kamp, moeten onmiddellijk worden uitgevoerd. 

Indien u niet in de mogelijkheid bent om het saldo in 1 keer te betalen, neem dan contact op via youth@clt.kuleuven.be om samen een oplossing te zoeken.

Annulatievoorwaarden

Herroepingsrecht

Overeenkomstig art. VI.47 van het Wetboek Economisch Recht heeft de consument bij aankoop op afstand door onderneming, zoals dus een verkoop via internet, een herroepingsrecht van 14 dagen. Dit betekent dat een deelnemer het recht heeft om aan de CLT Youth Academy mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden binnen 14 kalenderdagen die volgt op ontvangst van de betaling. Deze annulatie gebeurt via mail naar youth@clt.kuleuven.be voor het verstrijken van deze termijn van 14 kalenderdagen. Dit herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend als de activiteiten starten binnen de veertien dagen na ontvangst van de betaling. 

Annulatie door de deelnemer

 Met een medisch attest of om ernstige redenen (ongeval, overlijden van een naaste...) is het mogelijk een annulatie aan te vragen voor of tijdens het kamp. Dit  kan voor minimum twee dagen, één dag afwezigheid wordt niet terugbetaald. Met een medisch attest betaalt u 5,00 euro annulatiekosten.

Annuleren zonder medisch attest is mogelijk, maar kan enkle tot één maand voor de aanvang van het kamp. De annulatiekosten bedragen dan 25,00 euro. Zonder medisch attest en binnen de maand voorafgaand aan het kamp, wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald.

Een annulatie gebeurt steeds via mail naar youth@clt.kuleuven.be. Vermeld uw rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder, de naam van de ingeschrevene(n), het nummer dat u van ons ontving en voeg -indien van toepassing- de nodige bijlagen toe.

Van kamp of periode wisselen binnen een burgerlijk jaar kan in overleg met de organisatie en tot één maand voor de aanvang van het kamp. Indien dit organisatorisch haalbaar is, wordt dit niet beschouwd als een annulatie zonder medisch attest en wordt 5,00 euro administratiekost aangerekend.

Annulatie door CLT Youth Academy

 De CLT Youth Academy heeft het recht een kamp volledig (of gedeeltelijk) te annuleren. Bij onvoorziene omstandigheden gebeurt dit zo snel mogelijk, bij onvoldoende inschrijvingen uiterlijk 15 dagen voor de start van het kamp. In overleg wordt dan gezocht naar een alternatief (ander kamp, andere periode ...). Indien er geen oplossing mogelijk is krijgen de deelnemers het volledige inschrijvingsgeld  terugbetaald.

Vragen?

Contacteer ons voor al uw vragen op youth@clt.kuleuven.be. Wij helpen u graag verder.